Krympeflex fremstilles sådan! (PE – Polyetylen)

Krympemuffe - samling af LV-kablerPolyetylen består af meget lange molekylekæder.
I visse områder findes en koncentration af molekyler, hvor der opstår krystallinske zoner. Disse krystalinske zoner opløser sig, når de opvarmes til en temperatur over “det krystallinske smeltepunkt”, og plastikkene formeres og smelter. For polyethylen ligger dette smeltepunkt ved ca. 120°C.

Forskning i bestråling af kunststoffer førte til opdagelsen af, at der i bestemte termoplaste ved elektron-bestråling opstår kemiske bindinger mellem nærtliggende molekyler. Af disse tværbundne molekylekæder opstår et tredimensionalt netværk.

Tværbundne termoplaste adskiller sig af udseende ikke fra almindelige termoplaste. Men ved opvarmning udviser de anden adfærd, idet de krystallinske zoner ganske vist opløser sig, men kunststoffet hverken deformeres eller smelter. Materialet er elastisk og forholder sig som en elastomer (gummi).

Tager man f. eks. en krympeslange og bestråler den, opstår de kemiske bindinger – tværbundne molekylekæder. Ved opvarmning over 120°C opløses de krystallinske zoner . I denne tilstand er materialet elastisk og kan ekspanderes. Nu opstår de tværbundne molekylekæder Når krympeslangen i sin ekspanderede form nedkøles til en temperatur under 120°C, gendannes de krystallinske zoner og fikserer den i denne form. Alle krympeslanger leveres i denne form.

Når krympeslangen ved monteringen opvarmes, opløses de krystalinske zoner og den krymper tilbage til sin oprindelige dimension.
Man taler om krympeslangens “elastiske hukommelse”.

Ved afkøling gendannes de krystallinske zoner igen, og fikserer materialet i sin krympede form.

Pin It on Pinterest